You are here:

Các Văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu chuyên ngành trắc địa - địa kỹ thuật

E-mail Print PDF

CÁC VĂN BẢN, TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA

 QUY PHẠM ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (PHẦN NGOÀI TRỜI)

 Download here 

KINH TUYẾN TRỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ HỆ TỌA ĐỘ VN2000

Download here 

 KINH TUYẾN TRỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ HỆ TỌA ĐỘ HN72

Download here 

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀN MICROSTATION

Download here 

QCVN 04: 2009/BTNMT (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI TỌA ĐỘ)

  Download here

 QCVN 11: 2008/BTNMT (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI ĐÔ CAO)

  Download here

 08/2008/QĐ-BTNMT (QUY PHẠM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10000)

 Download here

TCVN 9360 2012 (QTKTXD ĐO LÚN CÔNG TRÌNH)

Download here   

TCVN 9364 2012 ( NHÀ CAO TẦNG - KT ĐO ĐẠC PVCT THI CÔNG)

Download here  

 TCVN 9398 2012 (CT TRẮC ĐỊA TRONG XDCT - YÊU CẦU CHUNG)

Download here  

TCVN 9399 2012 (NHÀ & CTXD - XDCD NGANG = PP TRẮC ĐỊA)

Download here  

TCVN 9400 2012 (NHA & CTXD DANG THAP -XDDN=PP TRẮC ĐỊA) 

Download here  

TCVN 9401 2012 (KT ĐO & XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS TRONG TDCT)

Download here  

TCVN 8215 : 2009 (CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ THIẾT BỊ QUAN TRẮC CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI)

Download here   

 

CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN TRONG ĐỊA KỸ THUẬT 

 

TCVN 2863 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG ... BẢO QUẢN)

Download here 

TCVN 4195 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPXD KHỐI LƯỢNG RIÊNG)

Download here  

TCVN 4196 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPXD DO AN &DO HUT AN)

Download here  

TCVN 4197 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPXD GIOI HAN DEO&CHAY)

Download here  

TCVN 4200 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPXD TINH NEN LUN)

Download here  

TCVN 4201 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPXD DO CHAT TIEU CHUAN)

Download here  

TCVN 4202 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPXD KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH)

Download here  

TCVN 4447 2012 (CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG & NGHIỆM THU)

Download here  

TCVN 9350 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPPX XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM)

Download here  

TCVN 9351 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PP TNHT & TNXUYEN TC (SPT)

Download here  

TCVN 9352 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PP THÍ NGHIỆM XUYÊN TỈNH)

Download here  

 TCVN 9354 2012 (ĐẤT XÂY DỰNG - PPXD MÔ ĐUN BIẾN DẠNG)

Download here  

TCVN 9355 2012 (GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU = BAC THAM)

Download here  

TCVN 9361 2012 (CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG & NGHIỆM THU)

Download here  

TCVN 9362 2012 (TC THIẾT KẾ NỀN NHÀ & CÔNG TRÌNH)

Download here  

TCVN 9363 2012 (KS CHO XD - KS ĐỊA KT CHO NHÀ CAO TẦNG)

Download here  

TCVN 9393 2012 (CỌC - PPTN HIỆN TRƯỜNG BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH)

Download here  

TCVN 9394 2012 (ĐÓNG & ÉP CỌC - THI CÔNG & NGHIỆM THU)

Download here  

TCVN 9395 2012 (CỌC KHOAN NHỒI - THI CÔNG & NGHIỆM THU)

Download here  

TCVN 9396 2012 (CỌC KHOAN NHỒI - XDTDN CỦA BT = PP SIÊU ÂM)

Download here  

TCVN 9397 2012 (CỌC - KT KHUYẾT TẬT = PP DBD NHO)

Download here  

TCVN 9402 2012 (CD KT CT KHẢO SÁT DCCT CHO XD VUNG CAC-TO)

Download here  

TCVN 9403 2012 (GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU - PP TRU DAT XI MANG)

Download here  

 

cua nhua loi thep, cua nhua cao cap, cua thuy luc, xay dung dan dung, vach kinh mat dung, vach kinh cuong luc, cua nhua gia hop ly nhat, cua composite, da hat trang tri

dieu hoa, dieu hoa panasonic, dieu hoa daikin, dieu hoa lg, dieu hoa, dieu hoa,

cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, xe tu lai, gia re hang ngay, thiet ke trang web

 

Công trình tiêu biểu

Thống kê hoạt động

Members : 191
Content : 122
Web Links : 11
Content View Hits : 207787

Liên kết Website

   

 

IBST CSCE

Trung tâm tư vấn trắc địa & Xây dựng (CSCE) - Viện KHCN Xây dựng (IBST)

Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại04.37558322  

Email: tracdiacongtrinhibst@gmail.com 

cua nhua loi thep, cua nhua cao cap, cua thuy luc, xay dung dan dung, vach kinh mat dung, vach kinh cuong luc, cua nhua gia hop ly nhat, cua composite, da hat trang tri

dieu hoa, dieu hoa panasonic, dieu hoa daikin, dieu hoa lg, dieu hoa, dieu hoa,

cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, xe tu lai, gia re hang ngay, thiet ke trang web

dung cu co bac bip | dụng cụ cờ bạc bịp

Hỗ trợ trực tuyến