You are here:

Quá trình hình thành

E-mail Print PDF
 
Trung tâm tư vấn Trắc địa và Xây dựng được thành lập trên cở sở sát nhập 2 bộ phận là phòng Trắc địa công trình và một phần phòng Thiết kế và và ứng  dụng  Công  nghệ  - Viện KHCN Xây dựng;
Trung tâm tư vấn Trắc địa và Xây dựng là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Viện KHCN Xây dựng  (IBST) – Bộ Xây dựng, được thành  lập theo  Quyết định số 969/QĐ-VKH ngày 10/7/2007 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng.
Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số A-731 ngày 21/5/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trụ sở: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
Hạng tư vấn: Hạng 1 (theo nghị định 12/2009/NĐ-CP).
The Center of Surveying and Contruction En- gineering (CSCE) was founded  by incorporating the Surveying Engineering Department and a part of the Design and Technological Application Department under IBST.
CSCE is a dependent accounting  Unit, having its own stamp and account, directly under  IBST
- Ministry of Construction. The Center was estab- lished according to decision N0.969/QD-VKH on July 10, 2007 by General Director of IBST.
Registration  N0. of Science and  Technology operation of the Center is A-731 on May 21, 2008 by Ministry of Science and Technology.
Office: 81 Tran Cung – Nghia Tan – Cau Giay – Hanoi.
Consulting rank: Rank number  1 (according to the Decree N0.12/2009/ND-CP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Key Concepts

Công trình tiêu biểu

Login Form

Thống kê hoạt động

Members : 191
Content : 122
Web Links : 11
Content View Hits : 207794

Liên kết Website

   

 

IBST CSCE

Trung tâm tư vấn trắc địa & Xây dựng (CSCE) - Viện KHCN Xây dựng (IBST)

Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại04.37558322  

Email: tracdiacongtrinhibst@gmail.com 

cua nhua loi thep, cua nhua cao cap, cua thuy luc, xay dung dan dung, vach kinh mat dung, vach kinh cuong luc, cua nhua gia hop ly nhat, cua composite, da hat trang tri

dieu hoa, dieu hoa panasonic, dieu hoa daikin, dieu hoa lg, dieu hoa, dieu hoa,

cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, xe tu lai, gia re hang ngay, thiet ke trang web

dung cu co bac bip | dụng cụ cờ bạc bịp

Hỗ trợ trực tuyến