You are here:

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc

Chiều ngày 3/2/2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030” mã số TC 04-12 do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo Báo cáo của TS. Phạm Quyết Thắng – Chủ nhiệm đề tài, trong những năm qua, rất nhiều Tiêu chuẩn về khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đã được biên soạn, đáp ứng được nhu cầu thực tế và đảm bảo thống nhất quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong suốt quá trình thực hiện. Tuy nhiên, các Tiêu chuẩn được đề xuất và soạn thảo thường xuất phát từ nhu cầu thực tế, chỉ mang tính thời sự, không theo đúng quy hoạch đã vạch ra, nên các Tiêu chuẩn hiện hành thiếu tính hệ thống và không theo kịp trình độ phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay. Hơn nữa, Luật Quy chuẩn và Tiêu chuẩn đã được Quốc hội phê duyệt từ năm 2006 nên không còn phù hợp với các tiêu chí của một hệ thống Tiêu chuẩn trong tình hình đổi mới và hội nhập kinh tế, xã hội, kỹ thuật của nước ta hiện nay.

Từ các nhu cầu cụ thể nêu trên, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường – BXD đã giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Công nghệ xây dựng tiến hành nghiên cứu thực hiện đề tài mang mã số TC 04-12 “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030”.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống và danh mục các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cho lĩnh vực khảo sát và đo đạc ngành xây dựng, đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện hệ thống, danh mục này trong giai đoạn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu hệ thống và danh mục các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn trong lĩnh vực khảo sát và đo đạc ngành Xây dựng của các nước phát triển; nghiên cứu hiện trạng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn trong lĩnh vực khảo sát và đo đạc ngành Xây dựng ở nước ta và kế hoạch thực hiện đến năm 2030.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá rất cao tính cấp thiết và tính chiến lược của đề tài. Tuy nhiên, cần bổ sung các Tiêu chuẩn về khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường công trình, tiến hành thống nhất và định nghĩa rõ ràng khái niệm khảo sát và đo đạc, hệ thống hóa các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, đồng thời, bổ sung thêm phần đá xây dựng, và đặc biệt cần xây dựng sổ tay hướng dẫn để thuận tiện hơn cho công tác triển khai.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Trung Hòa đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu, tìm tòi và xây dựng được một bản quy hoạch hệ thống có giá trị, hoàn thành được mục tiêu đề ra, tuy nhiên, yêu cầu nhóm tiếp thu ý kiến của Hội đồng, đồng thời tiến hành bổ sung, hoàn thiện đề tài để đảm bảo được tính đồng bộ, tính cần thiết và hiệu quả của các loại Quy chuẩn, Tiêu chuẩn khảo sát và đo đạc trong thực tế xây dựng, đáp ứng được các định hướng phát triển kinh tế xã hội nước ta đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Đảng và Nhà nước Phê duyệt.

 Hội đồng bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại khá.

Theo http://www.xaydung.gov.vn/ 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ:

 

Công trình tiêu biểu

Thống kê hoạt động

Members : 188
Content : 121
Web Links : 11
Content View Hits : 135744

Liên kết Website

   

 

IBST CSCE

Trung tâm tư vấn trắc địa & Xây dựng (CSCE) - Viện KHCN Xây dựng (IBST)

Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại04.37558322  

Email: tracdiacongtrinhibst@gmail.com 

cua nhua loi thep, cua nhua cao cap, cua thuy luc, xay dung dan dung, vach kinh mat dung, vach kinh cuong luc, cua nhua gia hop ly nhat, cua composite, da hat trang tri

dieu hoa, dieu hoa panasonic, dieu hoa daikin, dieu hoa lg, dieu hoa, dieu hoa,

cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, xe tu lai, gia re hang ngay, thiet ke trang web

dung cu co bac bip | dụng cụ cờ bạc bịp

Hỗ trợ trực tuyến